Notaris

De notaris maakt de eigendomsakte en de hypotheekakte op. Voordat deze documenten worden opgesteld, heeft de notaris al tientallen zaken rond de overdracht van je woning geregeld.

Je kunt daarbij denken aan:

  • Controle op de bevoegdheid om te mogen kopen (is er geen sprake van bijvoorbeeld een faillissement of ondercuratelestelling).
  • Opvragen van persoonsgegevens.
  • Onderzoek bij kadaster of er mogelijk een hypotheek op het pand rust.
  • Onderzoek naar mogelijke erfdienstbaarheden, zoals erfpacht, recht van overpad, opstal en gemeentelijke beperkingen.
  • Opvragen van persoonsgegevens en het controleren van de identiteit van iedereen die bij de woningoverdracht betrokken is.
  • Controle op eventuele beperkende bepalingen in de vorige leveringsakte (bijvoorbeeld boetebepalingen).

Pirenzo wooncoach werkt samen met een aantal notarissen in de regio Amersfoort.

Zelf een notaris zoeken

Uiteraard heb je alle vrijheid om zelf je notaris te kiezen. Notaristarieven zijn vrij, dus het is wellicht verstandig om zelf offertes op te vragen. Wel is het raadzaam om duidelijk te vragen welke werkzaamheden de notaris tegen welke prijs verricht. Notariskosten maken deel uit van de kosten koper en zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.