Weet zeker wat je koopt met een bouwtechnische keuring

Een eerlijk en objectief oordeel over het huis dat je wilt kopen? Laat een bouwtechnische keuring uitvoeren door een gecertificeerd bouwkundig inspecteur. Meten is namelijk weten!

Het met foto’s geïllustreerde rapport van de bouwtechnische keuring brengt gedetailleerd de staat van onderhoud van het huis in beeld. Het rapport stelt je in staat om verborgen of constructieve gebreken te achterhalen. Een bijbehorende kostenraming maakt inzichtelijk hoeveel geld er nodig is om de woning op te knappen.

De kostenraming bestaat uit een overzicht van:

 • Directe noodzakelijke kosten
 • Termijnkosten (binnen 5 jaar)
 • Verbeterkosten
 • Bij een bouwtechnische keuring wordt onder andere gekeken naar:
 • De bouwtechnische staat van de vloer, inclusief mogelijke aanwezigheid van betonrot.
 • De fundering en kruipruimte (indien mogelijk).
 • De staat van constructie van daken, goten en afvoeren.
 • Mogelijke houtrot en doorslaand en optrekkend vocht.
 • Bouwkundige staat van gevels, metselwerk en de eventuele risico’s die deze staat met zich meebrengt.
 • De elektrische installatie.
 • De technische staat en staat van onderhoud van toilet, badkamer en andere sanitaire voorzieningen.
 • De staat van eventuele opstallen zoals schuren en garages.
 • De onderhoudsstaat van kozijnen, schilderwerk en beglazing.
 • De aanwezigheid van een loden waterleiding, asbest en het risico op koolmonoxidevergiftiging.

Pirenzo wooncoach werkt bij een bouwkundige keuring samen met diverse partijen. Voor het aanvragen van een bouwtechnische keuring of meer informatie neem gerust contact op.