Taxatierapport

Bij aankoop van je huis regel ik desgewenst jouw taxatierapport. Dit moet voldoen aan strenge richtlijnen, anders krijg je geen financiering bij de bank. De taxateurs waarmee ik samenwerk zorgen voor een deskundig en betrouwbaar taxatierapport.

Het taxatierapport is voor een geldverstrekker een leidend document om te bepalen of hij een hypothecaire lening zal verstrekken. Aan het rapport ontleent de financierder garanties voor de waarde van het onderpand van het getaxeerde object. Behalve voor het afsluiten van een hypotheek zijn er veel andere redenen om een taxatierapport op te vragen:

 • Het kopen van een huis
 • Het verkopen van je huis aan vrienden of familie
 • De huur of verhuur van je huis
 • Een waardebepaling voor jezelf of de fiscus
 • Inzicht in de successierechten
 • Boedelverdeling
 • Onteigening.

Taxatierapport met NWWI-keurmerk

Het taxatierapport kan desgewenst worden voorzien van een NWWI-keurmerk. Het Nederlands Woning en Waarde Instituut ziet erop toe dat taxaties uniform en volgens duidelijke richtlijnen worden opgesteld. Jij krijgt een taxatierapport dat aan strenge kwaliteitseisen voldoet en dat wordt geaccepteerd door geldverstrekkers en intermediairs.

Een taxatierapport beschrijft onder andere:

 • Waarde van de woning
 • Doel van de taxatie
 • Omschrijving van woning en omgeving
 • Onderhoudstoestand van de woning
 • Niveau van afwerking
 • Architectonisch waarde
 • Mogelijke verontreiniging
 • Diverse privaat- en publiekrechtelijke aspecten (bijvoorbeeld beperkte zakelijke rechten als gevolg van bestemmingsplanbepalingen).

Relaties van Pirenzo wooncoach kunnen tegen een speciaal tarief een taxatierapport aanvragen bij de aankoop van het huis. De kosten zijn aftrekbaar voor de belasting en kunnen desgewenst worden meegefinancierd in de hypotheek.